logo

njeri githire

Vari njeri - Loja shqiptar

Vari njeri Një lojë funny Guess fjalën sekrete në Albanese Me 3 niveleve të vështirësisë Marr shkronjat e alfabetit dhe me mend fjalën e fshehtë Por ju duhet të bëjë atë para se njeriu është i varur Një lojë pa fjalë me...

Radio Mergimi

Ju faliminderojmë të gjith juve që keni zgjedhur radion tonë për ta dëgjuar dhe për të qenë antarë i familjes së mërgimtarëve Radio Mergimi u dëgjua për her të parë me datë 28 Nëntorë 2008 dhe hapi dyert për çdo njeri që flet gjuhen shqipe për çdo...

Digital Kosovo

Kosovo as a young country is rapidly bridging the digital divide facing its citizens institutions and businesses Today 76 of Kosovo households have a broadband Internet connection Our youth is leading the rapid spread of the use...

Partia Socialiste e Shqiperise

Ne besojmë tek Shqipëria dhe shqiptarët Besojmë tek një Shqipëri e respektit dhe besimit tek çdo njeri ku askush nuk duhet të dështojë për shkak të gjinisë krahinës përkatësisë fetare etnike apo politike Ne besojmë tek një Shqipëri...

WebFLEX

WebFLEX paraqet mundësi të pafundme për zhvillimin e biznesit tuaj duke formalizuar të gjitha transaksionet që realizohet çdo ditë nga stafi juaj i shitjes Nëpërmjet WebFLEX ju mund të vendosni vetë rregullat e punës në lidhje me vendosjen e e çmimeve uljet ...

Play More