logo

Гулистони Саъди

Powered by: AFKOR

App id: tj.afkor.gulistonisadi.AOUTWCGTQVMTCAWRW

Китоби Гулистони Саъдии Шерози Гулистон аз суханони кутоху хикматнок ва хикояту тамсилхои нодир дар шакли назму наср танзим ёфтааст Хусусияти услубии Гулистонро аз ин бехтар ифода кардан мумкин нест Зеро дар зимни он чор калима quot наводиру амсол ва шеъру хикоят quot хамаи фазилатхои бадеию услубии ин асар чамъбаст шудааст

Гулистони Саъди related apps:

БУСТОН. Саъди Шерози
Bani odes azoi yakdigarand Key ofarinish gift for yak gavharand

Гулистони Саъди reviews:

2014-10-08 06:55
'kay
2014-09-08 05:31
darling

Add Review

Name

Review


Another apps by AFKOR

Categories