logo

Riyazus Salihin

Powered by: Ferhat Erbil

App id: com.ferhat.riyazussalihin

Riyazü s Salihîn Nevevî nin yaşadığı dönem olan 7 5 asır öncesi İslam düşmanları dört bir yandan İslam coğrafyasını kuşatmış içte ve dışta pek çok olumsuzluklar meydana gelmeye başlamıştı Yani haçlı orduları ve Tatar baskınları her tarafı kasıp kavurmaktaydı Müslümanlardan bir kısmı bugünkü gibi servet ve şehvet peşine düşmüş farz ve sünnetleri ihmal ederek değişik bir yaşantıya bürünmüş bir kısmı da zühd hayatına yöneldiklerini söyleyerek dünyada hiç bir sorumlulukları yokmuş gibi dünyadan yüz çevirmişlerdi Bir üçüncü grup ta değişik bölgelerde İslam düşmanlarına karşı cihad gayreti içindeydi Nevevî böyle bir durumda ne yapılması gerektiğini bilerek o günün insanına neyi nasıl sunması gerektiğini kitap ve sünnete sarılmak olarak tesbit etti ve o dönemdeki üç gruba ayrılan insanların hepsini gerçek bir ölçüde birleştirmek istedi öğrenme ve yaşama yollarını bu kitabıyla ortaya koymuş oldu Fert aile ve toplum planında yapılması gerekenleri ayet ve hadislerle tam yerine oturtarak her türlü sapıklık ve bid atlara düşenlere gerçek islamı göstermeye çalıştı İfrat ve tefrite düşmeksizin iddiasız ve gösterişsiz bir islami yapılanmanın yol ve yöntemini ana başlıklar alt birimler ayet ve hadislerle bu kitapta ortaya koymuş oldu Nevevî nin kulluk ve samimiyetinin bir meyvesi olarak islam dünyasında bu eseri çok büyük kabul görerek hedefine ulaşmış oldu 18 ana bölüm ve 372 bölümden oluşan eser her müslümanın her yıl bir sefer okuması gerektiğini anımsatmaktadır Riyaz üs Salihîn hakkında çağdaş alimlerimizden Abdulfettah Ebu Gudde ve Nâsıruddîn el Elbânî ve Şuayb el Arnavut sened yönünden zayıflığı olan bir kaç hadisin olabileceğini kendi şahsi tetkik ve değerlendirmelerine dayanarak söylerler Fakat sened yönünden zayıf bulunan bu hadislerin de başka sened ve yollarla takviye edildiğini dile getiren bu alimlerin yanı sıra yedi asırdır hiç bir alim tarafından tenkid edilmediğini ve daima takdir edildiğini de söylemek gerekir Tesbit edebildiğimiz kadarıyla bu kitapta tekrar edilen hadis sayısı 260 civarındadır Yani aynı hadis veya başka bir ravi tarafından rivayet edilen aynı konudaki hadisler bir kaç konuda ilgili olduğu için tekrar edilmiştir ki bu da sayıyı kabartmak için yapılan bir tekrar olmayıp gerekli olduğundan dolayı tekrar edilmiştir Bu güne kadar bu esere Arapça şerhler yapılmıştır Delilül Falihîn Muhammed ibni Allan 996 1057 4 Cild Şerhu Riyaz üs Salihîn Abdulmecid Haşim 2 Cild Menhel ül Varidîn Subhi Salih Tek cilt Nüzhet ül Müttekîn 5 Kişilik Heyet 2 Cild Ayrıca özetleyerek muhtasarları da yapılan bu eserin İngilizce ve Fransızca tercemeleri de vardır Türkçe de de bir kaç tercemesi yapılmıştır Farklı cilt sayısı ve değişik yayınevleri tarafından çeşitli baskıları yapılan eserin faydalarının yanı sıra cild sayısının fazla oluşu dilinin eski oluşu baskı ve tertip arızaları yönünden pek çok anlaşılmayı güçleştiren durumlarla karşılaşmamız dolayısıyla bu terceme ve tertibe girmiş bulunmaktayız Ey Rabbimiz Bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi bu gerçekten bir daha saptırma Al i İmran 3 8

Riyazus Salihin related apps:

Riyad as-Salihin
Jardin des vertueux Riyad as SalihinL 39 imâm An Nawawi ne vécut que quarante cinq ans il n 39 a commencé à écrire qu 39 à partir de 660 de l 39 Hégire mais il a laissé derrière lui...
Time 4 Dhikr
PLAY WITH AUDIO Complete QuranChoose from 22 recitersAl Quran Al KarimHadith NawawiHisnul muslim50 RabbanaAsma Allah housnaHajjHadith QudsiSirat NaabiHadith Jarada Tawhid70 KabayrRamadanSalatRiyad salihinAn 39 biya Al IslamSahih MouslimCharh Hadith NawawiMouwattaMassih DajjalFirdawsYum QiyamaEl Mala 39 ikaNawaqidSahih Bukhari Tome 1Sahih Bukhari Tome 2 Hadith Nawawi 40 ...
Riyadh us Saliheen
Riyadh us Saliheen a collection of hadith was compiled by Imam An Nawawi who was the great scholar of Hadith and Fiqh of his time This application presents this book Ryadus Salihin in a great way to read from android mobile...
Masuk Surga
Alhamdulillah pujian tertinggi dan terindah hanyalah milik Allah dan kepada dan untuk Nya lah kami menyembah dan memuji Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan nabi besar Muhammad ibn Abdillah Nabi yang telah berhasil mendidik sahabat sahabatnya menjadi orang orang yang sholeh ...
Sahih Muslim traduit français
Sahih MuslimLe Sahih Muslim arabe صحيح مسلم ṣaḥīḥ Muslim est l 39 un des six plus grands recueils de hadith de l 39 islam sunnite Il est considéré dans le milieu sunnite comme la deuxième collection de...
Sahih Al-Boukhari tome 1 fr
Sahih Al Boukhari tome 1 en françaisLe Sahîh d al Boukhârî fut le premier recueil de hadîth composé avec une rigueur extrème et soumis à des critères d authentification poussés Il est reconnu valide à l unanimité des doctrines et tendances musulmanes et constitue la première source...
Sunan an-Nasa'i (Indonesian)
Sunan an Nasa 39 i Indonesian سنن النسائيSunan an Nasā 39 ī is a collection of hadīth compiled by Imām Aḥmad an Nasā 39 ī rahimahullāh His collection is unanimously considered to be one of the six canonical collections of...
Sunan an-Nasa'i (Malay)
Sunan an Nasa 39 i Malay سنن النسائيSunan an Nasā 39 ī is a collection of hadīth compiled by Imām Aḥmad an Nasā 39 ī rahimahullāh His collection is unanimously considered to be one of the six canonical collections of...
40 Hadiths Qudsi English
40 Hadiths Qudsi English Translation Free The following is a collection of 40 Hadith Qudsi But what is Hadith Qudsi and how do they differ from other Hadith Hadith Qudsi are the sayings of the Prophet Muhammad Peace and Blessings of Allah be upon him ...
Sahih Al-Boukhari tome 2 fr
Sahih Al Boukhari tome 2 en françaisLe Sahîh d al Boukhârî fut le premier recueil de hadîth composé avec une rigueur extrème et soumis à des critères d authentification poussés Il est reconnu valide à l unanimité des doctrines et tendances musulmanes et constitue la première source...
Hadith Collection Pro
Hadith Collection Pro for Android is an ultimate collection of Hadith of Prophet Muhammad محمد صلى الله عليه و سلم Peace Be Upon Him you can find in a single mobile app The app contains Arabic mattan and translations in different languages of...
Vie du Prophète,Nectar Cacheté
Biographie du Messager d 39 Allah Muhammad que la paix et la bénédiction d 39 Allah soient sur lui Le Nectar Cacheté Ar Rahîq Al Makhtoum est un ouvrage de référence sur la biographie du Prophète que la paix et...
Hadith Collection Pro
Amongst one of the best Islamic Apps on the Android market What 39 s more it is free A treasure chest of quot ilm quot knowledge of the wisdom quot sunah quot of our beloved prophet s a w A must...
Complete Islam Hadith Free
Welcome to Complete Hadith Collection Complete Hadith Collection is an absolutely FREE ultimate collection of Islam Hadith This app has 12 Hadith books including Sahih Bukhari Sahih Muslim Sunan Abu Dawud and Malik 39 s Muwatta App Features 40...
Sohbeti Canan (Dini Sohbetler)
YENİLİKLER Manevi Çetele programının ara yüzü yenilendi özelleştirme seçeneği eklendi küçük ekran çözünürlüklerinde de çalışması sağlandı Ayrıca verileri toplama hatası giderildi Sohbet konularına Kurban konusu eklendi ...
Moment 2 Rappel (Islam)
Moment 2 Rappel vous envoie des notifications tout au long de la journée pour faire le plein de bonnes actions et c 39 est vous qui choisissez le jour et l 39 heure de chaque rappel Par exemple Lire le...
LES JARDINS DES VERTUEUX - FR
Jardin des vertueux Riyad as SalihinL 39 imâm An Nawawi ne vécut que quarante cinq ans il n 39 a commencé à écrire qu 39 à partir de 660 de l 39 Hégire mais il a laissé derrière lui...
Riyadh us Saliheen Indonesian
About this App Riyadus Saliheen is a book of hadith collection compiled by Imam An Nawawi who was the great scholar of Hadith and Fiqh of his time This application presents this book Ryadus Salihin in a great way to read from android mobile...
Riyadh us Saliheen French
About this App Riyadus Saliheen is a book of hadith collection compiled by Imam An Nawawi who was the great scholar of Hadith and Fiqh of his time This application presents this book Ryadus Salihin in a great way to read from android mobile...
Tefeül (Ayet Hadis Güzel Söz)
Tefeülün anlamı bazı hadiseleri tevafukları uğurlu saymak manalarına gelir Mesela bir kitabı rastgele açarak ilk tevafuk eden yeri okuyup ona dikkat ederek onu uğurlu ve esas bir ders sayma gibi Tefeül programımızda yaklaşık 400 kadar ayet 350 hadis i şerif ...
Riyad as-Salihin - english
Riyad as Salihin The Meadows of the Righteous By Imam An NawawiAn extremely popular and useful compilation of authentic hadith Covering every aspect of Islamic belief and moral conduct it selects approximately 2000 hadith from the six major collections Bukhari ...
Riyad us Saliheen
Riyadus Saliheen is a book of hadith collection compiled by Imam An Nawawi who was the great scholar of Hadith and Fiqh of his time This application presents this book Ryadus Salihin in a great way to read from android mobile This application has the...
Riyadh al Salihin
The book was compiled by Imam An Nawawi who was the great scholar of Hadith and Fiqhof his time Commentaries on the Ahadith have been added by Hafiz Salahuddin Yusuf of Pakistan who had originally executed them for the Urdu edition of this book The English...
Kutubhana - Biblioteka
Aplikacija kutubhana biblioteka ili islamski priručnik je nastala kao potreba da na ex yu govornom područiju postoi nešto što će svak moći da koristi naravno u halal i edukacijone svrhe Aplikacija posle sinhronizacije sa serverom sadrži Quran prevod...
Namaz Vakti
Hicri takvimde gün değişimi akşam namazından sonra olmaktadır Bazı kullanıcılar için şikayet konusu olan uygulama takviminin bir sonrasını göstermesi bu nedenledir Samsung Galaxy S5 LG G2 gibi telefonlarda menü tuşu fonksiyonu değiştiğinden uygulama menüsünü multitasking tuşuna uzun basarak açabilirsiniz Yaz saati uygulaması için...
Tome 3 Ar-Fr Sahih Al-Boukhari
Sahih Al Boukhari tome 3 version française et arabeChaîne de rapporteur complète Le Sahîh d al Boukhârî fut le premier recueil de hadîth composé avec une rigueur extrème et soumis à des critères d authentification poussés Il est reconnu valide à l unanimité des doctrines et tendances...
Tome 1- 4 FR Sahih Al-Boukhari
Sahih Al Boukhari tome 1 à 4 version françaiseLe Sahîh d al Boukhârî fut le premier recueil de hadîth composé avec une rigueur extrème et soumis à des critères d authentification poussés Il est reconnu valide à l unanimité des doctrines et tendances musulmanes et constitue la...
Des hommes autour du Prophète
Des hommes autour du Prophète صلى الله عليه وسلم Voici des hommes qui ont connus de près le Messager صلى الله عليه وسلم Certains l 39 ont accompagnés dès le début de sa mission d 39 autres en cours de...
Tome 4 Ar-Fr Sahih Al-Boukhari
Sahih Al Boukhari tome 4 version française et arabeChaîne de rapporteur complète Le Sahîh d al Boukhârî fut le premier recueil de hadîth composé avec une rigueur extrème et soumis à des critères d authentification poussés Il est reconnu valide à l unanimité des doctrines et tendances...
Tome 2 Ar-Fr Sahih Al-Boukhari
Sahih Al Boukhari tome 2 version française et arabeChaîne de rapporteur complète Le Sahîh d al Boukhârî fut le premier recueil de hadîth composé avec une rigueur extrème et soumis à des critères d authentification poussés Il est reconnu valide à l unanimité des doctrines et tendances...
Hadith Collection Free (Islam)
Get access to Hadiths from the authentic collections of Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa 39 i Ibn Majah and more on you 39 re Android Phones and Tabs Get Access to...
Sehih Dua Ve Zikrler
ƏHLİ SÜNNƏ VƏL CƏMAATSələfi Salihin ƏqidəsiSƏHİH DUA VƏZİKİRLƏR KİTABIBu Kitab Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin23 Sentyabr 2011 cu İl Tarixli İcazəsi Əsasında Çap Edilmişdir DK 717 QTƏHQİQ MUHƏMMƏD NƏSİRƏDDİN ƏL ALBANİTOPLAYAN VƏ TƏRCÜMƏ EDƏN K HÜSEYNKİTABIN BÜTÜN HAQLARI QORUNURRƏHİMLİ...
Adem Ramadani
Aplikacioni Adem Ramadani i interpretuesit të mirënjohur nga Maqedonia në një aplikacion të shumëkërkuar me të gjitha albumet dhe ilahitë e tij në një vend Aplikacioni vazhdimisht do të freskohet me interpretime të reja in shaa Allah Ky aplikacion u zhvillua nga...
Cahiliyenin Hükmünü İstiyorlar
Cahiliyenin Hükmünü mü İstiyorlar quot Duatun La Kuda İnanç Sorunları Kitabına Reddiye quot Ziyaeddin El KudsiAllah c c İslam ı kitabı Kur an da ve Rasulü Muhammed s a s in hadislerinde insanlara hiç eksiksiz bildirmiş ve onda kapalı bir...
Fråga Imamen
Fragaimamen se grundades i mitten på år 2012 med syfte att främja och förse Muslimerna med fatawa domar i enlighet med ahl al Sunnah wal djama 39 ahs metodik Hemsidan drivs av en skara studenter de är mer kända som tullab...
Hadith Collection Pro (Islam)
Access THOUSANDS of Hadiths from the authentic collection of Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa 39 i Ibn Majah and more on you 39 re android phones and tabs Get Access to...
Al-Hadith - Daily Collection
Ahadith are considered a part of revelation in addition to the Quran This hadith app is a very well known authentic hadith collection Daily Hadith Daily hadith notification if you want to share hadith with your friends you must go...
Riyad us saliheen English
Riyadh us Salihin Free Islamic Hadith eBook for Muslims in English TranslationThe book was compiled by Imam An Nawawi who was the great scholar of Hadith and Fiqh of his time An extremely popular and useful compilation of authentic hadith Covering every aspect of Islamic belief and...
FaST Guide
FaST Guide A Powerful Online Faraid Distribution Guide Revolutionary only one of its kind in the world Search Al Mawarith Faraid Faraidh Inheritance Mawarith Mirath Miraath Muslim estate distribution Wasiah Wasiat Wasiyah...
RIYAZUS-SALIHIN (Turkish)
The book was compiled by Imam An Nawawi who was the great scholar of Hadith and Fiqh of his time An extremely popular and useful compilation of authentic hadith Covering every aspect of Islamic belief and moral conduct it selects approximately 2000 hadith from the...
Muslim -Quran,Prayer Time,Azan
Muslim holy qur 39 an accurate prayer time amp Azan application with Qibla locator towards Mecca notifications for prayer times and Islamic Hijri calendar القرآن الكريم أذان أوقات الصلاة Features of Muslim application ...
Muslim Pro -Quran, Prayer Time
Muslim Pro holy qur 39 an accurate prayer time amp Azan application with Qibla locator towards Mecca notifications for prayer times and Islamic Hijri calendar القرآن الكريم أذان أوقات الصلاة Features of Muslim application ...
Coran et Hadiths
Application mobile dans le but de mettre à disposition des ouvrages de hadiths tels Ryad as salihin Sahih Bukhari et Muslim Vous pouvez aussi lire écouter et télécharger le Coran par différents récitateurs Il y 39...
Islamic Hadith-Learning islam
This app quot Islamic Hadith Learning islam quot Combines hadith and Qur 39 an Peace mercy and blessings of God Near the occasion of the holy month of Ramadan I am pleased and honored to put this application quot...
Момундар бакчасы
Momundar bakchasy Gardens righteous Riyazus soolihiin Hadith kitep Момундар бакчасы Сады праведных Риязус соолихиин Хадис китеп кыргызча которулмасы
Riyadh Salihin Sheik Jafar
Audio lesson of Riyadh Salihin including the Original Arabic book by Sheik Jafar You can now listen to the audio lessons of Riyadh Salihin given by Sheik Jafar Mahmud Adam Kano the application contains the original Arabic text of Riyadh Salihin for easy following of...
Hukunce Hukunce Sheik Jafar
Listen to very useful anwers of Sheik Jafar that touches many part of Islam Listen to the collections of very important questions and answers by Sheik Jafar Mahmud Adam Kano The questions and answers include discussions on the following matters 1 Aqidojin Al ummar...
JAFAR MAHMUD RIYADUS SALIHIN
Saurari karatun JAFAR MAHMUD RIYADUS SALIHIN Wannan application mai suna JAFAR MAHMUD RIYADUS SALIHIN karatune na shahararren malaminnan wato jafar mahmud adamna littafin riyadus salihin JAFAR MAHMUD RIYADUS SALIHIN sharhine na littafin umdatul ahkam da zaka ki saurara ka karu idan kana bukatar wau karatun...
Sheikh Jafar - Usulul Iman
Listen to Sheikh Jafar Usulul Iman Saurari Sheikh Jafar Usulul Iman na shahararen malaminnan wato jafar mahmud adam na littafin Usulul Iman Sheikh Jafar Usulul Iman yana kunshe da hukunce hukunce na musulunci Yana amfani da data connection Muna...
Sheik Jafar Audio Lessons
Audio lessons of Ahkamul Jana 39 iz Usoolul Iman and siratul Rasul by Sheik Jafar This is an audio lessons given by Sheik Jafar Mahmud Adam the lessons in this application consists of three books as follows 1 Ahkamul...
LES JARDINS DES VERTUEUX
The Garden of the Righteous or the legendary Riyadh As Salihin
Umdatul Ahkaam Sheik Jafar
Audio lessons of Umdatul Ahkam including the Arabic book by Sheik Jafar Mahmud You can now listen to the audio lessons of Umdatul Ahkam given by Sheik Jafar Mahmud Adam Kano the application contains the original Arabic text of Umdatul Ahkaam for easy following of...

Riyazus Salihin reviews:

2014-04-21 11:27
Allah razi olsun Cox gozel kitabdi bilmediyom hedisler de var icinde Her gun oxuyub oyrenirem ♡♡♡ Aişə
2014-04-12 08:45
ready about
2014-02-28 02:32
Allah razı olsun
2014-02-16 06:25
cute

Add Review

Name

Review


Another apps by Ferhat Erbil

Categories