logo

English Vietnamese Dictionary

Powered by: Vietlevelsoft

App id: com.dict.search

Note This version fixed error about purchase English Vietnamese English Dictionary no need to connect to internet three in one English Vietnamese dictionary Vietnamese English dictionary English Enghlish dictionary This dictionary contain about over 330 000 words and mp3 More You can search three dictionary for a wordWhat 39 s New in Version 4 0 Search word by voice you must be to connect to Network English Grammar 01 Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh 02 Danh từ và các vấn đề liên quan đến danh từ 03 Động từ và các vấn đề liên quan đến chia động từ 04 Đại từ và các vấn đề liên quan đến đại từ 05 Tân ngữ complement object và các vấn đề liên quan 06 Một số động từ đặc biệt need dare be get 07 Các loại câu hỏi 08 Các loại câu tán đồng hưởng ứng 09 Câu phủ định negation 10 Câu mệnh lệnh 11 Các trợ động từ Modal Auxiliaries 12 Câu điều kiện 13 Cách dùng trợ động từ ở thời hiện tại 14 Trợ động từ thời quá khứ modal perfective 15 Tính từ và phó từ 16 Liên từ linking verb 17 Các dạng so sánh của tính từ và phó từ 18 Danh từ dùng làm tính từ 19 Cách dùng Enough Many Much 20 Các cấu trúc nhân quả 21 Câu bị động passive voice 22 Cấu trúc cầu khiến causative 23 Câu phức hợp và đại từ quan hệ 24 Một số cấu trúc sử dụng V ing 25 Một số cấu trúc sử dụng P2 26 Một số cách sử dụng that 27 Câu giả định subjunctive 28 Câu song hành inclusive 29 To know to know how 30 Các cấu trúc thể hiện sự tương phản 31 Những động từ dễ gây nhầm lẫn 32 Cách sử dụng to say to tell 33 One và You 34 Sự tương hợp giữa danh từ và đại từ thay thế nó 35 Sử dụng V ing to verb để mở đầu một câu 36 Động từ V ing V ed dùng làm tính từ 37 Thông tin thừa redundancy 38 Câu trực tiếp và câu gián tiếp 39 Cách sử dụng một số giới từ 40 Một số ngữ động từ thường gặp 41 Những từ dễ gây nhầm lẫn Add about 2500 phrase English following topic as below Chủ đề 1 Ăn uống Chủ đề 2 Bưu điện Chủ đề 3 Cảm ơn Xin lỗi Chủ đề 4 Chào hỏi hỏi thăm Chủ đề 5 Chúc mừng Chúc phúc Chủ đề 6 Chương trình truyền hình Chủ đề 7 Công việc Chủ đề 8 Cuộc sống hàng ngày Chủ đề 9 Gia đình Chủ đề 10 Hẹn hò Chủ đề 11 Hỏi đường Chỉ đường Chủ đề 12 Khách sạn Nhà hàng Chủ đề 13 Khả năng Trách nhiệm Chủ đề 14 Khen ngợi Cổ vũ Chủ đề 15 Kinh tế Chủ đề 50 Đọc sách báo Tiếng Anh xinh động VOAChương trình quot Anh ngữ sinh động quot với mục đích dạy đàm thoại cho người học có trình độ trung cấp có các giọng đọc của người Mỹ bản xứ Ứng dụng này sưu tầm 270 bài học Anh ngữ sinh độnng đã phát sóng trên đài tiếng nói Hoa Kỳ trong 6 năm 2005 2011 Tính năng nổi bật của Tiếng Anh Xinh Động Vừa nghe vừa xem nội dung bài học giúp bạn tăng cường 2 kỹ năng nghe hiểu đọc hiểu Tích hợp sẵn từ điển Anh Việt Pro có phát âm và 300 000 mục từ Chú ý Bạn cần Internet để play file mp3

English Vietnamese Dictionary related apps:

French Vietnamese Dictionary
French Vietnamese Dictionary Offline With over 47 000 French Vietnamese words and nearly 40 000 Vietnamese French this is the most sufficient free French Vietnamese Vietnamese French offline dictionary for android with words updated...
English Vietnamese Dictionary
English Vietnamese Dictionary Offline With nearly 64 000 English Vietnamese and over 40 000 Vietnamese English words this is the most sufficient free English Vietnamese Vietnamese English offline dictionary for android with words updated regularly...
English Vietnamese Dictionary
Dict Box is a powerful comprehensive offline dictionary translator app with a simple amp clean UI for your Android iPhone iPad This version is dedicated for Vietnamese English users More dictionaries in multiple...
Korean Vietnamese Dictionary
Korean Vietnamese Dictionary Offline With nearly 50 000 Korean Vietnamese words and over 22 000 Vietnamese Korean this is the most sufficient free Korean Vietnamese Vietnamese Korean offline dictionary for android with words updated...
Search words English
According to Oxford University from 3000 is just enough for a native speaker of English communication throughout life we understand you do not have to worry much in learning all skills listening speaking reading and writing ...
Japanese Vietnamese Dictionary
Japanese Vietnamese Dictionary Offline With over 172 000 Japanese Vietnamese words and 20 000 Vietnamese Japanese this is the most sufficient free Japanese Vietnamese Vietnamese Japanese offline dictionary for android with words updated regularly in...
Dutch Vietnamese Dictionary
Dutch Vietnamese Dictionary travel dictionary phrasebook to translate Dutch to Vietnamese displaying a list of words in Vietnamese The dictionary also translates from Vietnamese to Dutch Copying a word from the translated list for a reverse translation can be used to find synonyms and...
English Vietnamese Dictionary
MDictPro is the best free and offline english vietnamese dictionary application with all english vietnamese data in one English Vietnamese Dictionary MDictPro has rich and diverse data with much specialized data in the field of engineering mathematics physics business ...
Search & Learn English Words
You need to find an English Vietnamese dictionary English Vietnam convenient easy to use completely free and still get the functionality of a professional encyclopedia Especially with this dictionary you will just investigate learning of English words without knowing fed daily Functional Description...
English-Vietnamese Dictionary
The compact and carefully selected English to Vietnamese dictionary features approx 67 500 headwords making it more than sufficient for the widest range of language reference needs
English Thai Dictionary Box
The best Dictionary App for Thai English learners translators students It has the most comprehensive database out there and a very simple convenient user interface You will be satisfied Just download and enjoy it ไม ม พจนาน กรมไหนจะด...
English Vietnamese Dict Free
This is English Vietnamese and Vietnamese English Dictionary điển Anh Việt và Việt Anh containing 205000 translation articles The Dictionary is OFFLINE and does not need the internet connection Database size is more than 76MB It will be...
German Vietnamese Dictionary
German Vietnamese Dictionary Offline With nearly 44 000 German Vietnamese words and over 12 000 Vietnamese German this is the most sufficient free German Vietnamese Vietnamese German offline dictionary for android with words updated...
English Vietnamese Tutor
English Vietnamese tutor to help develop your vocabulary Word match game Match four head words with their translations Advanced mode randomizes from the full dictionary while the standard option selects from the most commonly used words Review the study session history...
English Vietnamese Dictionary
English Vietnamese Dictionary 30K references travel dictionary to translate English to Vietnamese displaying a list of words in Vietnamese The dictionary also translates from Vietnamese to English Copying a word from the translated list for a reverse translation can be used to find...
French Vietnamese Dictionary
French Vietnamese Dictionary 30K references travel dictionary to translate French to Vietnamese displaying a list of words in Vietnamese The dictionary also translates from Vietnamese to French Copying a word from the translated list for a reverse translation can be used to find...
Translate English Vietnamese
Translate English Vietnamese is the powerful application for you to translate English to Vietnamese or Vietnamese to English Features You can use a word phrase or sentence for translation You can use it as English Vietnamese dictionary This app is designed for friendly user...
English Vietnamese Dictionary
An English Vietnamese dictionary based on glosbe com 1 English Vietnamese dictionary is absolutely free 2 English Vietnamese dictionary has 88 785 words 3 English Vietnamese dictionary translates small phrases 4 English Vietnamese dictionary is good for slow internet connections 5 English Vietnamese dictionary fetches fetches data...
German Vietnamese Dictionary
German Vietnamese Dictionary 20K references travel dictionary to translate German to Vietnamese displaying a list of words in Vietnamese The dictionary also translates from Vietnamese to German Copying a word from the translated list for a reverse translation can be used to find...
English Vietnamese Dictionary
Dictionary between English and Vietnamese there are more than 100 000 words and phrases offline Features Search and filter words or phrases with keywords in dictionary Swap source and target language to search words Add words to your favorites See word details with...
English Vietnamese Dictionary
MDictPro is the best english vietnamese dictionary with all specialized english vietnamese data in one The app English Vietnamese Dictionary MDictPro support the rich specialized data sets English english dictionary Using data from famous Wordnet 3 0 English vietnamese dictionary with...
English–Vietnamese dictionary
DioDict English Vietnamese Dictionary Based on the English dictionary by Lac Viet the most popular maker of electronic dictionaries in Vietnam Contains over 400 000 references and translations Ideal for travellers as well as serious learners of English and...
Vietnamese<>English Dictionar
The Audio Collins Mini Gem Vietnamese English amp English Vietnamese Dictionary is an up to date easy reference dictionary ideal for learners of Vietnamese and English of all ages The dictionary covers about 10 000 words from each language with...
Vietnamese Dictionary w/ Video
Ever imagined waking up surrounded by the serene beauty of Halong Bay one of Vietnam 39 s most spectacular natural wonders Or sipping a cuppa with a dessert at the V Cafe If the Vietnamese Dictionary is new s to you and...
English Vietnamese Dictionary
English Vietnamese amp Vietnamese English Dictionary for Android devices with clear design friendly interface simple search functionality and speaking module for English keywords make learning foreign language easier than ever Noteworthy Extremely fast startup and searching Instant...
Vietnamese Dictionary online
quot Vietnamese Dictionary online quot is an online multi language dictionaryThe dictionary covers not only English language also other languages as French Japanese Chinese and Korean This dictionary contain about English Vietnamese 402 688 wordsFrench ...
QuickDict (overlay dictionary)
Are you tired of switching between text reading applications and a dictionary application If so QuickDict is dedicated for your need Staying OVERLAY on the screen QuickDict helps you to look up words while you re reading browsing or...
Japanese Vietnamese Dictionary
Vietnamese Japanese Dictionary with over 100 000 Japanese Vietnamese Dictionary words and 70 000 Vietnamese Japanese Dictionary words Japanese Vietnamese Dictionary is very compact however has fully functional as a dictionary on the PC Software Vietnamese Japanese dictionary is...
Russian-Vietnamese Dictionary
Russian lt gt Vietnamese DictDroid is quot offline dictionary quot doesn 39 t require internet connection with features Russian Vietnamese dictionary Vietnamese Russian dictionary Easy to use with simple interface ...
VDict - Vietnamese Dictionary
The official mobile version of the popular Vietnamese Dictionary VDict com This application supports the following dictionaries English Vietnamese dictionary Vietnamese English dictionary French Vietnamese dictionary Vietnamese French dictionary Vietnamese Vietnamese...
Vietnamese English Dictionary
Features offline English Vietnamese dictionary contains over 106 000 entries offline Vietnamese English dictionary contains over 42 000 entries Translate result with example sentences network connection is required Sound play is available ...
Vietnamese<>English
With its clear definitions and carefully chosen up to date vocabulary from all areas of life the Vietnamese English Vietnamese dictionary will meet your everyday language needs and will make your trips more comfortable and fun Key features o 10 ...
Vietnamese Dictionary
Vietnamese lt gt English Dictionary Both Vietnamese to English and English to Vietnamese 100 offline and free You can search both English and Vietnamese words This is not only a Dictionary but also a learning tool...
Vietnamese -English dictionary
Simple fast convenient Vietnamese English and English Vietnamese dictionary which contains 135435 words The Dictionary is OFFLINE and does not require an Internet connection The dictionary contains the vocabulary trainer This is an easy way to learn...
English Vietnamese Dictionary
Multilingual dictionary with many useful functions completely free With many dictionaries diversity lexical accent pronunciation vocabulary fast lookup Free Super Dictionary with compact size with 2 sets of English Vietnamese dictionary and Vietnam English will save in...
English-Vietnamese Dictionary
English Vietnamese and Vietnamese English bidirectional dictionaries THE LARGEST AND MOST EXPANSIVE BI DIRECTIONAL DICTIONARY FOR ANDROID SMARTPHONES AND TABLETS A book weighing 5 pounds won 39 t have as many words as this dictionary NO NEED FOR AN INTERNET CONNECTION OR 3G the...
English-Vietnamese Dictionary
INTRODUCTIONDictionary 3 dictionariesEnglish VietnameseVietnamese EnglishVietnamese dictionaryCommon featureTranslation Normal translation with mobile keyboard Cross references just one Click and you can see the meaning of the words in the Definition windows English and Vietnamese automatically...
Lao Vietnamese Dictionary
Lao Vietnamese Dictionary 15K references travel dictionary to translate Lao to Vietnamese displaying a list of words in Vietnamese The dictionary also translates from Vietnamese to Lao or phonetic Lao Copying a word from the translated list for a reverse translation can be...
Dictionary English Vietnamese
With nearly 400 000 English Vietnamese words and over 40 000 Vietnamese English words this is the most sufficient free English Vietnamese Vietnamese English online dictionary for android with words updated regularly in term...
English-Vietnamese Dictionary
English lt gt Vietnamese DictDroid is quot offline dictionary quot doesn 39 t require internet connection with features English Vietnamese dictionary with pronunciation Vietnamese English dictionary Easy to use with simple interface...
Spanish Vietnamese Dictionary
Spanish Vietnamese Dictionary 30K references travel dictionary phrasebook to translate Spanish to Vietnamese displaying a list of words in Vietnamese The dictionary also translates from Vietnamese to Spanish Copying a word from the translated list for a reverse translation can be used to...
English-Vietnamese Dictionary
Glosbe Multimedia Dictionary English Vietnamese Vietnamese EnglishKey Features Translation of phrases expressions with meanings Examples of the use of translated phrases Recorded pronunciation of words Pictures photos Work without an Internet connection
French-Vietnamese Dictionary
INTRODUCTIONDictionary 3 dictionariesVietnamese FrenchFrench VietnameseVietnamese dictionaryCommon featureTranslation Normal translation with mobile keyboard Cross references just one Click and you can see the meaning of the words in the Definition windows English and Vietnamese automatically...
Vietnamese English Dictionary
Extensive English Vietnamese dictionary translator Display synonyms helping to define the word and improve the translation Fully OFFLINE Simple and quickSynonyms game Write the translation of the word and view the meaning of the answers View synonyms and translate the synonyms to...
Vdict Dictionary
English Vietnamese Vietnamese English Dictionary is Offline and FreeYou can search for new vocabulary everywhere without any Internet connection Embodies over 400 000 word items in English Vietnamese mode and over 400 000 word items in Vietnamese English mode ...
Korean-Vietnamese Dictionary
INTRODUCTIONDictionary 3 dictionariesVietnamese KoreanKorean VietnameseVietnamese dictionaryCommon featureTranslation Normal translation with mobile keyboard Cross references just one Click and you can see the meaning of the words in the Definition windows English and Vietnamese automatically...
English Vietnamese Dictionary
This is English Vietnamese and Vietnamese English Dictionary điển Anh Việt và Việt Anh containing 205000 translation articles The Dictionary is OFFLINE and does not need the internet connection Database size is more than 76MB It will be...
Vietnamese<>English Dictionary
The Audio Collins Mini Gem Vietnamese English amp English Vietnamese Dictionary is an up to date easy reference dictionary ideal for learners of Vietnamese and English of all ages The dictionary covers about 10 000 words from each language with...
English-Vietnamese Dictionary
Dictionaries 5 in 1 EVDictionary launched with the aim of helping you to learn English and studying IT It is a complete and convenient tool for you to look up words anytime anywhere 5 dictionaries included English English dictionary including 121 ...
English Vietnamese Dictionary
Free English Vietnamese Offline Dictionary
ENG>Vietnamese Dictionary
Anytime anywhere you can search quickly and translate smart QTranslator cannot be supported after G Pro 2 You cannot use and purchase TTS Text to speech ...
English Communication
Learn English by Conversation English dictionary Vietnamese dictionary English Vietnamese Dictionary is Offline and FreeYou can search for new vocabulary sentence everywhere without any Internet connection The dictionary includes the following main functions 500 000 pairs of English...
Chinese Vietnamese Dictionary
Chinese Vietnamese dictionary Speaking skill by learning with 80 Talks Bin Dictionary is an offline Chinese Vietnamese Vietnamese Chinese Vietnamese dictionary program with clean and very easy to use UI Improve...
English Vietnamese Dictionary
English Vietnamese Dictionary Speaking skill by learning with 168 Talks Bin Dictionary is an offline English Vietnamese Vietnamese English dictionary program with clean and very easy to use UI Improve your Speaking...

English Vietnamese Dictionary reviews:

Add Review

Name

Review


Another apps by Vietlevelsoft

Categories